Zařiď si pojištění alpenverein přímo v ŠutrSHOP.
On-line přihláška
Jelikož jsme připojeni přímo na databázi Alpenvereinu, obdržíte členskou kartu
bez zbytečných průtahů, okamžitě po uhrazení členských příspěvků.


 

Österreichischer Alpenverein (ÖEAV) - Rakouský alpský svaz

Provozujete aktivity jako je vysokohorská turistika, horolezectví, canyoning, skialpinismus a jiné sporty? Už jste přemýšleli o tom, že se Vám může něco stát a Vaše běžné pojištění na to nebude stačit? Máme pro Vás nabídku! Staňte se členy skupiny EDELWEISS CZ při rakouské sekci ALPENVEREIN EDELWEISS Vídeň a získejte zároveň celoroční pojištění (na kalendářní rok) a spoustu dalších výhod!

Co je Alpenverein - Rakouský Alpský Svaz?

Österreichischer Alpenverein (OeAV) založený v roce 1862 je dnes se svými 400 000 členy největším horolezeckým sdružením Rakouska. OeAV je veřejně prospěšné nestranické sdružení orientované na turistiku, horolezectví, horské výstupy, cestování, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, ochranu přírody a prostředí, práci s mládeží, péči o seniory, vydávání publikací, vědeckou činnost a mnohé další. Významnou oblast práce OeAV představuje udržování jeho více než 500 horských chat a péče o síť alpských stezek.

Výhody členství Alpenverein 

 - pojištění záchraných akcí, léčebných výloh a transportů ze zahraničí
 - Pojištění povinné odpovědnosti a právní ochrany pro vybrané sporty

 - Sleva na přenocování na horských chatách v Rakousku a dalších alpských zemí (garantovaná sleva 10 EUR/nocleh)
 
- stejná užívací práva mají členové na chatách Německého alpského svazu (DAV), Švýcarského alpského klubu (SAC), Lichtenštejnského alpského svazu (LAV), Italského alpského klubu (CAI), Francouzského alpského klubu (CAF), Alpského svazu Jižních Tyrol (AVS), Španělského horolezeckého svazu (FEM), Slovinského horolezeckého sdružení (PZS) a Řeckého alpského klubu (CAH).

 - rakouská Huettenmarke garantuje plné užívací právo a odpovídající slevy na chatách Turistického spolku přátel přírody (TVN), Rakouského turistického klubu (OeTK), Rakouského alpského klubu (OeAK) a některých místních horolezeckých sdružení.
 - snížené ceny ve více než 90 údolních ubytovnách a smluvních domech Alpského svazu (soukromé hostince nacházející se v údolích)

 - slevy na určitých lanovkách a vlecích a linkách spolkové autobusové dopravy
 - možnost prezenčního zapůjčení přes 80 vybraných turistických průvodců (SEZNAM PRŮVODCŮ v knihovně alpenvereinu)
 Výhody na chatách Alpského svazu: 
 přednostní přijetí (přidělení míst na spaní před nečleny)

  - exklusivní možnost objednání míst na spaní předem.
 -exklusivní nárok na zlevněné jídlo a pití pro horolezce a vodu na přípravu čaje

 - možnost použití samoobslužných prostor, tzv. Winterraumů. (Univerzální klíč Alpenvereinu je k zapůjčení v lezeckém centru Šutr)

Alpeneverein - pojistná ochrana

 -  horolezecké zákonné pojištění odpovědnosti (paušálně až 3 miliony EUR pro každou poškozenou osobu), pojištění zavazadel na chatách a transportních lanových drahách

 - evropské pojištění právní ochrany až 35 000 EUR
 - Alpenverein Weltweit Service: náklady na záchranu: do 25.000 EUR, transport a repatriace: neomezeně, pobyt ve stacionární nemocnici: do 10.000 EUR

!!! POJIŠTĚNÍ NA JEDNU CESTU JE PLATNÉ VŽDY 8 TÝDNŮ OD VYCESTOVÁNÍ ZE ZEMĚ TRVALÉHO POBYTU !!! Poté je třeba se vrátit do země trvalého pobytu, popř. uzavřít jiné individuální pojištění na dobu nad 8 týdnů.

Více o pojiště viz Všeobecné podmínky pojištění

Slevy pojišťovny UNIQA pro členy Alpenvereinu

Vzhledem k dlouholeté spolupráci rakouské pojišťovny Uniqa a rakouského alpského svazu Alpenverein, připravila Uniqa pojišťovna, a.s. pro české členy Alpenvereinu nabídku výhodného pojištění.

 - 20 % na pojištění domácností, domků a rekreačních obydlí a rekreačních domácností
 - 15 % na havarijní pojištění vozidel
 - 5 % povinné ručení vozidel
 - 20 % na pojištění odpovědnosti z výkonu povolání (pro zaměstnance)
 - nabídka životního pojištění bude řešena individuálně

V případě vašeho zájmu, kontaktujte telefonicky nebo písemně pojišťovnu Uniqa, generální agenturu Palmovka. Tel.: 606 160 542, mail: agentura.palmovka@uniqa.cz. Slevy vám budou poskytnuty po nahlášení vašeho členského čísla, které najdete na členské kartě.

Členské příspěvky na rok 2019 (pouze Alpenverein):

SKUPINA A: 1690 Kč

 - dospělý člověk ve věkové skupině 28-64 let

SKUPINA B: 1290 Kč

 - zvýhodněné členství pro:
 - partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu)
 - seniory od 65 let
 - juniory 19-27 let

SKUPINA C: 700 Kč 

 - děti 0-18 let
 - tělesně postižení nad 50% (nutno doložit dokladem)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE): 
 a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. studenti do 27 let: 1690+1290 = 2980 Kč (u studentů nutno doložit dokladem, členský příspěvek platí pouze rodiče (členství A+B, děti jsou zdarma; oba rodiče musí být ve stejné sekci)
b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. studenti do 27 let: 1690 Kč (u studentů nutno doložit dokladem, členský příspěvek platí pouze rodič (členství A, děti jsou zdarma)

 

Členské příspěvky Alpenverein na rok 2019 pro členy ČHS:

SKUPINA A:  1610,- Kč

- dospělý člověk  ve věkové skupině 28-64 let 

SKUPINA B:  1240,- Kč
- zvýhodněné členství pro: 

  • partnery členů stejné sekce ze skupiny A 
    (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu)
  • seniory od 65 let 
  • juniory 19-27 let 

SKUPINA C:  680,- Kč
- děti/mládež do 18 let (od roč. 1997)

- Tělesně postižení nad 50% (nutno doložit dokladem)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE): 
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let    1610 + 1240 = 2850,- 
(u studentů - nutno doložit dokladem) 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. 27 let                             1610,-
(u studentů - nutno doložit dokladem)
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

 

Výhodná nabídka úhrada členství v Alpenvereinu a v ČHS na jednom místě

SKUPINA A:  2010,- Kč

- dospělý člověk  ve věkové skupině 28-64 let 

SKUPINA B:  1640,- Kč
- zvýhodněné členství pro: 

  • partnery členů stejné sekce ze skupiny A 
    (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu)
  • seniory od 65 let 
  • juniory 19-27 let 

SKUPINA C:  780,- Kč
- děti/mládež do 18 let (od roč. 1997)

- Tělesně postižení nad 50% (nutno doložit dokladem)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE): 
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let    2010 + 1640 = 3650,- 
(u studentů - nutno doložit dokladem) 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. 27 let                             2010,-
(u studentů - nutno doložit dokladem)
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

 

 

Připojištění trvalé ivalidity

POZOR: Dodatečné připojištění trvalé invalidity, na které jste zvyklí, je od 1.12.2018 možné uzavřít pouze individuálně na stránkách rakouského partnera Alpenvereinu.

Jak uzavřít připojištění trvalé invalidity? 
Připravili jsme pro vás návod v češtině, abychom vás ulehčili vyplňování formuláře.
Po vyplnění formuláře na rakouských stránkách uhradíte cenu za připojištění kartou. 

Uzavřít připojištění trvalé invalidity

Český návod na uzavření pojištění trvalé invalidity

Úrazová životní renta, platí pouze kalendářní rok!!! 

Jedná se o připojištění pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následky invalidity (trvalá invalidita od 50%).
V případě úrazu (od trvalé invalidity 50 %) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu - 450 EUR měsíčně. 
 

Cena individuálního připojištění:

základní sazba 9 EUR 
zvýšená sazba 18 EUR (dvojnásobná výše plnění) 
zvýšená sazba 27 EUR (trojnásobná výše plnění)

Cena rodinného připojištění (!!! Vyplatí se od 2 dětí a více !!!):

základní sazba 33 EUR 
zvýšená sazba 66 EUR (dvojnásobná výše plnění) 
zvýšená sazba 99 EUR (trojnásobná výše plnění)

 

V rámci rodinného pojištění jsou spolupojištěny všechny děti do 15 let, žijící ve společné domácnosti (vlastní, opatrované, adoptované)

 

Pojistné plnění:

a) V případě úrazu (od trvalé invalidity 50%) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu: 
- každý měsíc € 450 / € 900 / € 1350 (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění) 
- doživotně

 

b) Při úmrtí pojištěného je garantována výplata úrazové renty partnerovi/potomkům po dobu 20 let od úrazu, pobíral-li již postižený člen Alpenvereinu měsíční odškodné dle bodu a). !!! Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční !!! 
 

c) Pojištěné děti do dovršených 15 let věku obdrží namísto měsíční renty jednorázovou kapitálovou výplatu 89.000 € / 178.000 € / 267.000 € (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění).

Vyjmuty z pojištění jsou např. úrazy při motoristických závodech, při použití leteckých zařízení (rogal, klouzavých padáků), letadel (soukromých motorových letadel a větroňů) a při skoku padákem. Pojištěno ale je použití motorových letadel, která jsou schválena pro osobní přepravu (např. dopravní letadla).

 

"NOVINKA: Ihned po obdržení vaší platby vám náš administrační systém odešle PDF s PROVIZORNÍM ČLENSKÝM PRŮKAZEM, který je platný 20 dní od vaší registrace do Alpenvereinu. Nemusíte tak čekat až vám přijde originální členský průkaz, a můžete s vytištěným provizorním průkazem vyrazit rovnou za vašimi aktivitami. Tento provizorní průkaz platí jak pro slevy na chatách tak i pro prokázání pojištění."